• ÇÐÀåÀλ縻
  °æÁ¦Çаú
  Åë°èÇаú
  ±Û·Î¹ú°æÁ¦ÇÐ
  ±¹Á¦Åë»óÇп¬°èÀü°ø
  ±³¼ö¼Ò°³
  ÇàÁ¤½Ç¼Ò°³
  ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ

:: BOARD > FAQ    

Record:60  Page:6/6
번호 제목 작성자 작성일 조회 파일
10   회귀분석 증원안되나요?? (1) 김영진 2013-03-06 115
9   전공과목도 폐강 되나요? (1) 이주영 2013-03-06 110
8   수강 증원에 대한 문의입니다. 유명수 2013-03-04 167
7   졸업시험에 대해 궁금한 점 (1) 안순현 2013-03-04 347
6   통계학과 이승훈 2013-02-27 141
5   통계학과 4학년입니다. 졸업하게 해주세요. 함지은 2013-02-26 345
4   졸업 박이리나 2013-02-25 145
3     졸업 관리자 2013-02-26 210
2   (통계학 과목 증원 관련) 정말 답답합니다!!! 백인욱 2013-02-19 250
1     (통계학 과목 증원 관련) 정말 답답합니다!!! 관리자 2013-02-20 271
  제목 내용    검색 글쓰기

����10������ ����  1   2   3   4   5   6  ���� ����10������

COPYRIGHT(C) SCHOOL OF ECONOMICS SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED
25-2, SUNGKYUNKWAN-RO, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA
TEL: 02-760-0941~0945 / FAX: 02-760-0950 | 개인정보처리방침